Η Σύνθετη Αναζήτηση του InMusic.gr προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα, που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε ιστότοπο μουσικών αγγελιών, σε παγκόσμια κλίμακα.

Η Σύνθετη Αναζήτηση λειτουργεί αφαιρετικά, ανάλογα με τα φίλτρα που επιλέγουμε.

Η λειτουργία της είναι πολύ εύκολη:

1. Πρώτα επιλέγουμε την Κατηγορία που μας ενδιαφέρει (πχ Κιθάρες Ηλεκτρικές).

2. Στην συνέχεια επιλέγουμε όσα και όποια φίλτρα θέλουμε, με οποιαδήποτε σειρά θέλουμε. Μόλις επιλέξουμε το πρώτο φίλτρο, το σύστημα αφαιρεί όσες αγγελίες δεν το καλύπτουν και εμφανίζει μόνον αυτές που μας ενδιαφέρουν. Το ίδιο συμβαίνει με κάθε επόμενο φίλτρο που χρησιμοποιούμε.

Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι αναζητούμε μια ηλεκτρική κιθάρα Gibson για αριστερόχειρες. Άρα τα φίλτρα μας είναι οι λέξεις "Gibson" & "αριστερόχειρες".

Ως πρώτο βήμα, μπαίνουμε στην κατηγορία "Κιθάρες Ηλεκτρικές".

Στην συνέχεια πηγαίνουμε στην Σύνθετη Αναζήτηση και στους κατασκευαστές επιλέγουμε  "Gibson". Αυτόματα το σύστημα αφαιρεί όλους τους άλλους κατασκευαστές και εμφανίζει μόνον τις "Gibson".

Έπειτα,  στις "Επιπλέον Πληροφορίες" επιλέγουμε "Αριστερόχειρη", οπότε το σύστημα αφαιρεί όσες Gibson ΔΕΝ είναι αριστερόχειρες και εμφανίζει μόνον αυτές που μας ενδιαφέρουν.

Προσοχή: Για λόγους απλότητας και ευχρηστίας, όταν κάνουμε Σύνθετη Αναζήτηση εμφανίζονται μόνον όσα φίλτρα έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί (ενεργοποιηθεί) σε τουλάχιστον μια αγγελία κάθε κατηγορίας, και όχι το σύνολο των φίλτρων που εμφανίζονται κατά την δημιουργία μιας νέας αγγελίας.